Múzsák - Múzeumi Magazin 1980 (Budapest, 1980)

1980 / 1. szám

mozsár Múzeumi Magazin TARTALOM 3 ESZKIMÓ NAPTAR K. M. 6 VÍZ, TISZTA VIZ_ Karácsonyi Rezső 10 PANIS CIBARIUS Rudnay János 12 AZ ARAMVONAL SZÜLETÉSE Vajda Pál 15 KINCSES KAUKÁZUS Vásárhelyi Tamás 17 GARBÓ, A CSODÁLATOS Korcsai Kulcsár István 19 VALDIVIA, TOLITA Orbán Zsuzsa 22 A KÖNNYEZŐ BÁNK Király Katalin 24 THÉRA Boldizsár Péter 27 ESTERHAZY DUKÁTOK, BATTHYÁNY TALLÉROK Pásztory Tibor 28 FA PATIKAEDÉNYEK Szlatky Mária 30 TANC ÉS ROMANTIKA Kaán Zsuzsa 32 HERO ÉS LEANDER Szalai Zoltán 34 MERCURIUS HUNGARICUS Kemény István 35 A MUNKÁSOK VÉDELMÉBEN Esti Béla 36 GÖRBE TÜKÖR JÓZSEF ATTILÁRÓL Macht Ilona 38 FEL A FEJJEL, TITAN! Dévényi Róbert 40 KUROCZ ÉS LOBONCZ Nagy László 42 A FEJEDELEM FESTŐJE Vinczellér Imre 44 KÉPES KRÓNIKA Szerkeszti: Klinkó Márk Főszerkesztő: NEMES IVÁN Szerkesztőség és kiadóhivatal: Népművelési Propaganda Iroda (Budapest, Kartács u. 24—26. 1139 Telefon: 297-060 - 297-069) Felelős kiadó: a Népművelési Propaganda Iroda igazgatója Terjeszti a Magyar Posta INDEX: 26 516 Előfizethető a postahivatalokban és a Posta Központi Hírlap Irodánál (Budapest, 1900 Telefon: 180-855) Pénzforgalmi jelzőszám: 215-96.162 Külföldre előfizethető a Kultúra Könyv és Hírlap Külkereskedelmi Vállalatnál (Budapest, P. O. B. 149 1376) Előfizetési díj egy évre: 40,— Ft Példányszámonkénti ára: 10,— Ft (ingyenes múzeumi belépővel) ISSN 0133-2392 A címlapot a lap művészeti szerkesztője, Keresztes Dóra és Orosz István tervezte (fotó: Somfai István); a hátsó borítón Mányoki Ádám: Pipázó férfi című művének rész­lete. Fotók: Inkey Tibor, Ambrits Ferenc, Bárány Zoltán, Kará­csonyi Rezső, Kovács Tamás, Magyar Anna, Német Ferenc, Vékás Magdolna; MTI Képszolgálat és MTI Külföldi Kép- szolgálat. Készült a Népművelési Propaganda Iroda nyomdájában Felelős vezető: Vymeták Ferenc 7739-80 - Budapest OLVASÓINK figyelmébe! A Népművelési Propaganda Iroda gondozásában megjelent a Minden napra egy játék! című kiadvány . Padisák Mihály és Padisák Judit 366 játékot gyűjtött össze, és mind­azoknak a felnőtteknek szánta, akik „elég fiatalok maradtak ahhoz, hogy a gyermekek örömére együtt játszanak velük". A kiadványt Sajdik Ferenc játékos kedvű rajzai illusztrálják. Ára: 110,- Ft

Next

/
Thumbnails
Contents