Evangélikus liceum, Pozsony, 1917

8 Irodalmi munkásságának termékei a fent említett sümegi dol­gozatán kivül: Pozsony vidékének molluskafaunája. — Öt hét Egyiptomban. — Molluskenfauna von Güns. Páratlan szaktudásának és buzgóságának maradandó emléke líceumunkon az általa folyton gyarapítóit és nagy szeretettel is­mételten alaposan rendezett természetrajzi gyűjtemény. Működésének utolsó évéiben egyre több bajt okozott neki testi egészségének, főleg hallásának gyöngülése. Baja 1915-ben arra kényszeritette, hogy szabadságra menjen. Régi egészségét nem nyerte többé vissza és 1916-ban nyugalomba kellett vonulnia. Sajnos, nyugalmát nem élvezhette sokáig. A kór a leggon­dosabb gyógykezelés és övéinek szeretetteljes ápolása dacára mindinkább elhatalmasodott rajta. A régi bajához újabbak járul­tak. Végre, amikor a szenvedés baja egyre elviselhetetlenebből sú­lyosbodott reá, 1918 április 3.-án a halál megváltotta szenvedé­seitől. Az elcsigázott, kihűlt testet átadták az anyaföldnek, melynek oly buzgó kutatója volt. De csak a por adatott át a pornak, amely­ből vétetett. Ami Szép Rezsőben halhatatlan volt, azt nem vesztet­tük el, az itt él közöttünk továbbra is. Emlékét fenntartja családja, barátai és tisztelői körében az igaz szeretet, tanítványai meg­számlálhatatlan sokaságában a soha el nem múló hála érzete ! Dr. Magyar Győző.

Next

/
Thumbnails
Contents