Evangélikus főiskola, Pozsony, 1878

35 68. Tyraeus Tóbiás pozsonyi tanár emlékkönyve, mely­ben Heuchelin, Keller pozsonyi, Lang, Sobitscb sopronyi és Sontag J. rusti ev. lelkészektől s számos pozsonyi polgártól (1647—58): Auer Jakab, Cellarius János, Szeleczky Ja­kab s t., továbbá Helgenmeyer Ján. Jak. pozs. és Klesch Dániel sopronyi ev. igazgatóktól. 69. Marth Mátyás pozs. ev. lelkészében, Cvittinger Dá­vid (1701-ból altdorfi tanuló korából), Bengel Albert Jánostól, továbbá Skaricza András modori és Beer Vilm. pozs. ev. lel­készektől vannak emléklapok. 70. Sabel István, pozs. tanáréban a XVIII. század 3. negyedéből, Felső-Magyar országnak majdnem minden előkelő prot. családja van egy-egy lap által képviselve; így: Berze- viczy, Szirmay, Justh, Görgey, Horváth-Stansith, Je­szenszky stb. továbbá Beer, Ribiny, Institoris-Mossótzy M., Klein pozs. ev. lelkészek és Tomka-Szászky, Strecskó igazgatók. 71. Crudy Dániel pozs. ev. lelkész és superintendensébe Gellert (ki itt Ciceróból idéz) s Gottsched ném. költők, to­vábbá Schröckh és Bél K. E. (Bél Mátyás fia, lipcsei tanár) írtak emléklapokat; 72. Institoris M. Mihályéba Serpilius, Beer, Kéler, Miletz pozs. lelkészek, Torkos pozs. orvos s Tomka-Szászky János igazgató. 73. Heraldikai tekintetben figyelemre méltó, mivel számos hontmegyei család czimereit tartalmazza még pedig igen ügyes színezéssel a selmeczi Hainrich János emlékkönyve az 1692. évről. Harmath Károly. 3*

Next

/
Thumbnails
Contents