Evangélikus főiskola, Pozsony, 1873

A POZSONYI ÁGOSTAI HITVALLÁSÚ EVANG, FŐISKOLA ÉRTESÍTŐJE AZ I873/74 diki TANÉVRŐL. KÖZZÉ TESZI —----------o«08$3C)C$$£x>o---------­P OZSONYBAN. NYOMATOTT WIGAND FRIGYES KÁROLYNÁL, 1874. CSE CSE TK A SÁMUEL, IGAZGATÓ-TANÁR.

Next

/
Thumbnails
Contents