Evangélikus főiskola, Pozsony, 1868

ÁGOSTAI HITVALLÁSÚ EVANG. FŐISKOLA ÉRTESÍTŐJE AZ 1868/9"r,IKI TANÉVRŐL. SZERKESZTE FUCHS ALBERT, EZ IDEI IGAZGATÓ TANÁÉ. POZSONYBAN. NYOMATOTT WIGAND KÍKOIT FEIGYESNÉL. 1369. A POZSONYI

Next

/
Thumbnails
Contents