Evangélikus főiskola, Pozsony, 1859

TUDÓSÍTVÁN! A POZSONYI ÁGOSTAI HITVALLÁSÚ EVANGYELMI 1859—60-" TANÉVBEN. KIADTA C SECSET K A SÁMUEL, IGAZGATÓ.-oooogíooo o NYOMATOTT WIGAND FRIDRIK KÁROLYNÁL. MDCCCLX. POZSONYBAN.

Next

/
Thumbnails
Contents