Politikai Kiadás 1910. július

1910-07-01

késett.* f "* A szá *z-weiaari nG Sy*er°cg na reggel 7 4 órakor ideér­***** I' \ •»o»je«y nyerte. 1 0 - 10,000 koronát nyert. 1161/94, s 1769/2V. a»yüSéat íSg? S^r^Síf/S* 248/100 "és 1789/B8V tottiként 2000 koronát 239/32^ 0 te/f * es 4143/9, egyenként 2000 koronát 289/30, 6r9/38 és 3457/12 '" sorsjegyek, 7 '/-•-«» Kons tantinápoly, jun.30, Aa egész török sajtü f elszó­lítja a lakosságot, hogy vessen véget a boykottnak, mert különben Törökorssé? elveszthetné Európa rokonszenvét, A belügyminiszter a boykcti beszüntetésére kérte a boykottbizottaágot. A bizottság megígérte, hegy az ország érdekel szerint fog cselekednie A Szabah azerlnt a hadügyminisztérium arra a hírre, hogy a határon görög bandák bukkantak fel,katonai intézkedéseket tétetett azok határátlépósóneSfc maggátlására. A bolgár exarohát, aki több mint egy évi távollét után tegnap ideérkezett*, a pályaudvaron a bolgár követ, a követség, személyzete és'nagy­számú kyaöneég fogadta. Helyreigazítás . I. déli kiadásunk Parisból keltezett táviratában Beray helyett D e r a y név szedendő. S :E I* y C h T I H r P S X, l3É!Í||yul 1 í 1 " déli kiadáshoz. j§ Jj iB&m á v igazgatósaga jelenti? Fehert emplom-Báziás között jun.ca-án az iáo2 ázássá vonattal az összösforgalom ismét megnyílt, az "l^ggni^üereegoVinai országos vasutak rJOlna-trazla-Slminhaia allo mások között az összes ifcrgalom jun„, 23-án ismét megnyílt. E.A. üjhelyrol jelentik; Báró senyey Miklós klrályhelmeoi orsz. képviselő mandátumát a kisebbségben mr-redt Miklós Béla pártja petíció­v-.l támadta meg etetés, Itatás és veszt.égetés óimén, Nyíregyházáról i-rják: Vasárnap fejezi be a debreceni színtársulat ^nyíregyházai idényét. Zilshy társulatának működése meleg rokon szenvet keltett a közönség körében. 2ajos sikerekben volt részük K> Hegye­si Mari és Gál Gyula, a ÍTemzeti Színház művészeinek, kik a napokban 'vendég"­szerepeltek Nyíregyházán. A társulat két heti szünet után jul. 16~án kezdi .meg Máramarossz igeten. működését, - Megemlítjük, hogy a társulat főrendezőié Perenozi a vallás- és közoktatásügyi minisztertol külföldi. tanulmányútra ösztöndijat kapott, rerenozit már másoaizben éri ez a kitüntetés. Gynögyösről dr. Székely Ödön ügyvéd annak kons tatai ás ára I ker bennünket, hogy a pleisohmann tüzérszázados gyanús halálával Jsaposolat­ban emiitett dr. Székely gyöngyösi ügyvéd nem azonos vele, a ki Gyöngyösön lapszerkesztő és gyakorló ügyvéd, hanem dr. Székely Dezső fiatal ügyvéd, a ki ezelőtt három héttel tette le az ügyvédi vizsgát van vonatkozásban a Pleisohman-' ügygyei, a mennyiben hitelezőinek csoportját vezeti.

Next

/
Thumbnails
Contents