Philatelia, 1916 (3. évfolyam, 1-12. szám)

Az „Első Magyar Alkalmibélyeg-Gyűjtők Egyesületé“-nek és a „Globus Budapesti Helyicsoport“-nak hivatalos lapja. TARTALOM: (Sie. 3 Hlatky-Schlichter Gyula: A hasz­nálatlan bélyegekről. 4 Dr. Szeőke Imre: Az okmány- bélyeggyiijtés. 5 Lichtschein Dezső: A magyar egészségügyi levelező lap. 6 Errőt'Arról. 8 Dr. Kőhegyi József: A béiyeg- gyüjtés a hadi jótékonyság szolgá­latában. 11 Örvös János: Háborús lebetüzé- seink. 12 Figyelő. Nagysólymosi Szabó Ferencz. A ma­gyar portóbélyegek. 14 Alkalmi és egyéb levélzáró- béiyegek. Rovatvezető: az „ELMA“. Kölbig Fcrencz : A világháború bélyegei. 15 Egyesületi hírek. 17 „Globus Budapesti Helyicsoport“ hivatalos közleményei. 17 Uj bélyegek. 19 Megjelenik havonta egyszer.— Előfizetési ára egy évre 4 K Szerkesztőség és kiadóhivatal: Nyíregyháza, Nyirfa-tér 7. sz. DEBRECEN REF. FŐISKOLA KÖitYVTáRA.

Next

/
Thumbnails
Contents