Pest Megyei Hírlap, 1982. január (26. évfolyam, 1-26. szám)

1982-01-15 / 12. szám

2 A PEST MEGYEI HÍRLAP MELLÉKLETE KOSSUTH RÁDIÓ 8.27: A lőporsziget lakói. 8.57: Dzsamile. 9.44: Hímek és ritmusok. 10.05: IVIR 10—14. 10*35: Népi zene. 11.05: Telemann: A-dúr szvit. 11.40: A csúnya hercegnő. 12.35: Törvénykönyv. 12.50: Hangverseny délidő­ben. 13.iÓ: Népdalok, néptáncok. 14.40: Élő világirodalom. 15.05: Operaáriák. 15.28: Nyitnikék. 16.05: Üj lemezek. . 17.07: Mozgásterek. 17.32: A Schubert-fúvós- négyes. 17.45: A Szabó család. 19.15: Arturo Toscanini felvételei. 20.05: Külpolitikai klub. 20.35: Operafelvételek. 21.06: Húszas stúdió. 22.20: Tíz perc külpolitika. 22.30: Népi zene. 22.50: Késő este. 23.00: Kamaramuzsika. 0.10: Táncdalok. PETŐFI RÁDIÓ 8.05: Népdalok. 8.20: Tíz perc külpolitika. 8.33: Társalgó. 10.00: Zenedélelőtt. 12.2 : Ifjúsági könyvespolc. 12.33: Melódiakoktél. 13.23: Szinajom, szin- ajom . . . 14.00: Kettőtől hatig . .. 18.00: Tip-top parádé. január 19. 18.33: Népzenekedvelőknek. 19.03: Operettfelvételek. 19.23: A Béke és Szocializ­mus folyóiratból. 19.33: Csak fiataloknak! 20.33: A Rádió Dalszínháza. 23.20: A mai dzsessz. 3. MŰSOR 9.00: Iskolarádió. 9.30: Vokális muzsika. 11.05: Ravi Shankar szitá- ron játszik. 11.22: Catalani: La Wally. 13.38: Márssal társalkodó Murányi Vénus. 14.04: Dzsesszfesztivál. 14.32: Csajkovszkij-kama-^ ramüvek. 15.35: Zenekari muzsika. 16.51: Labirintus. 17.06: Sztravinszkij: A ka­tona története — szvit. 17.30: Harminc perc alatt a Föld körül. 18.00: Kapcsoljuk a 6-os stúdiót. 19.05: Iskolarádió. 19.40: Verdi-áriák. 20.06: Alul-járók. 21.06: Kritikus füllel. 21.41: Brahms: A-dúr zon­goranégyes. televízió 8.00: Tcvéíorna. 8.05: Iskolatévé. Kémia. (7. oszt.). 8.35: Magyar nyelv. (3. oszt.). 9.05: Oros2 nyelv (5. oszt.). 9.30: Környezetismeret (1. oszt.). 9.50: Bélyegvilág. 14.10: iskolatévé. Környezetismeret. 10.00: Csak gyerekeknek! 14.30: Magyar nyelv. 14.45: Orosz nyelv. 14.55: Kémia. 15.20: Napköziseknek — szakköröknek. 16.25: Hírek. 16.30: Kertünk — udvarunk. 16.50: Gólyavári esték. 17.25: Sportmúzeum. 17.50: Reklám. 17.55: Emlékszel még? 18.25: A „Teknyőkaparó”, 19.10: Tévétorna. 19.15: Esti mese. 19.00: Reklám. 19.30: Tv-híradó. 20.00: Nem kell mindig ka­viár. 20.55: Stúdió »82. 21.55: Glcn Compbell műso­ra. 22.35: Tv-híradó, 3. 2. MŰSOR 20.01: Filmgyártás vagy filmművészet. 20.40: Periszkóp. 21.10: Tv-híradó, 2. 21.30: Krimiben tudós. POZSONYI TV 16.15: Tudomány és techni­ka. 17.15: Nyugat-szlovákiai ma­gazin. 18.30: Gazdaságpolitikai magazin. 19.30: Híradó. 20.00: Előbb vagy utóbb? NSZK-tévéjáték. 21.25: Dokumentumfilm. 21.50: Ez történt 24 óra alatt. 22.05: Zenei magazin. 2. MŰSOR 18.15: Az ifjúsági tévéklub műsora. Közben: 19.30: Híradó. 21.15: Ez történt 24 óra alatt. Televízió NEM KELL MINDIG KAVIÁR III. rész. Adás: január 19., kedd: 20.00. Televízió EMLÉKSZEL MÉG? Rátonyi Róbert ope­rettműsora. Közreműködik: Ba­logh Erika, Pitti Kata­lin, Bende Zsolt, Fónay Márta, Hadics László, Kincses Veronika, Rult- kai Éva, Halász Ju­dit, Oszwald Marika, Márkus László és Bene­dek Miklós. Szerkesztő: Romhányi Ágnes. Az összeállítást ren­dezte: Gedeon Judit. Adás: január 19., kedd: 17.55. Rádió TÁRSALGÓ Másfél óra irodalomkedvelőknek. Szerkesztő-műsorvezető: Katona Imre József. A tartalomból: Szépréthy Szekerka meg a vas­függöny, Sarusi Mihály elbeszélése — Megújuló sorozat a Szépirodalmi Könyvkiadónál. Belia Györggyel Mátyás István beszélget — Elfogultsá­gaim térképe. Fekete Gyulát kérdezi új könyvéről Bába Krisztina — Ikarosz a metrón. Ladik Kata­lin mondja el verseit — Mosdók, vécék. Részletek Mándy Iván elbeszéléséből. Zenei szerkesztő: Csiba Lajos. Rendező: Avanesian Alex. Adás: kedd, január 19., Petőfi rádió: 8.33. január 20. KOSSUTH RÁDIÓ 8.27: Diákfélóra. 8.57: Romantikus kama­razene. 9.46: Kis magyar néprajz. 10.05: Gyermekvilág. 10.35: Hangos, zenés olva­sókönyv. 10.35: Szerpentin. 11.35: Simonffy Kálmán nótáiból, 12.35: Magvetők. 12.55: Operaslágerek. 13.23: Dzsesszmelódiák. 14.29: Litera-túra. 15.05: Regi bues énekesek. 15.28: Mit 11—14. 16 03: Kr.i'ki &ok fóruma. IC.18: Glenn Gould zongo­ráik. 17.07: Onmagad bírája. 17.32: Színes népi muzsika. 19.15: Nicanor Zabaleta hárfázik. 19.35: Szimfonikus zene. 20.40: Korunk és a római jog. 22.20: Tíz perc külpolitika. 22.30: Bakfark-feldolgozá­sok. 22.45: Viták a mai filozófiá­ban. 22.00: Anyegin. 0.10: Táncdalok. PETŐFI RÁDIÓ 8.05: Fúvószene. 8.20: Tíz perc külpolitika. 8.33: Idősebbek hullám­hosszán. 9.28: Válaszolunk hallga­tóinknak. 9.43: Cigánydalok, cigány­táncok. 10.00: Zenedélelőtt. 11.33: A Szabó család. 12.03: Énekszóval, muzsi­kával. 12.33: Tánczenei koktél. 13.30: Labirintus. 14.00: Kettőtől négyig.«« 16.00: Mindenki iskolája. 16.40: Fiataloknak! 17.30: ötödik sebesség. 18.33: A hanglemezboltok könnyűzenei újdon­ságai. 18.55: Zenei Tükör. 19.25: Sanzonok. 19.45: A beat kedvelőinek. 20.33: Színház. 20.58: A tegnap slágereiből. 21.30: Operettfelvételek. 21.59: Halló, Pozsony — Halló, Budapest! 23.20: Nóták. 3. MŰSOR 9.00: Iskolarádió. 9.30: Üj dzscsszfelvéte­leinkből. 9.53: Zenekari muzsika. ll.tUi Norma. 12 T0: Bach-művek. 13 57: MarsraI társalkodó Murányi Vénus. 11.27. Nagy mesterek. 1S.18: Kereszt út on. 16.23: Orosz kórusmuzsika. 16.46: öt földrész zenéje. 17.00: A véges végtelen. 17.30: Médea. 18.22: Üj magyar zene. 19.05: Ausztrál bigband. 19.30: Külföldi tudósoké a szó. 19.45: Operafelvételekből. 20.10: Alul-járók. 21.11: Félóra népzene. 21.41: palfelvételek. TELEVÍZIÓ 8.30: Tévétorna. 8.35: Iskolatévé. Fizikai kí­sérletek (középisk II. oszt.). 9.05: Magyar irodalom. (8. oszt.). 9.50: Stop! 10.00: Delta. 10.25: Minden róla szól. 11.30: Lehet egy kérdéssel több? 14.40: Iskolatévé. Szülők is­kolája. 15.10: Stop! 15.20: Fizikai kísérletek. 15.30: Magyar irodalom. 16.00: Mindenki iskolája. Fizika. 16.40: Hírek. 16.45: Az ember felemelke­dése. 17.35: Egészségünkért! 17.45: A nyelv világa. 18.25: A kisvállalkozások. 18.55: A közönségszolgálat tájékoztatója. 19.00: Reklám. 19.10: Tévé torn a. 19.15: Esti mese. 19.30: Tv-híradó. 20.00: Jogi esetek. 20.40: Reklámújság. 20.50: Szomszédok. 21.25: Műteremben. 20.00: Grand Balett de Martinique. 22.55: Tv-híradó, 3. 2. MŰSOR 20.01: Tévéhangverseny a Zeneakadémián. 20.35: Egy Ő6i mesterség. Rádió VÁLASZTÓVONAL — KÜZDELEM A LEVEGŐÉRT Stefka István műsora. Egyik városunk lakosai panaszolják, hogy a kör­nyékbeli erdők nagy részét vadászterületté nyil­vánították. így lényegesen leszűkült a hétvégi ki­rándulási lehetőség. Pedig ez a város az ország egyik legrosszabb levegőjű települése. Adás: péntek, január 22., Kossuth rádió: 21.30. Rádió MI TÖRTÉNT VELÜK? Szél Júlia műsora Mi történt velük? Mi a „Megbüntetem az anyák vétkét...” című műsor Júliájával? — Visszaadták-e neki a kis Julikát, akit majdnem magával vitt a sírba? S a „Gátjaink térképe” fiatal özvegyasz- szonya kapott-e kezest a nagy rokonságban, és ka- pott-e építési kölcsönt? Kik álltak mellé? — Hol vannak bizalmunk gátjai? És milyen ítéletet ho­zott a bíróság „A vádlott elmeállapotára való te­kintettel...? A tanulságot követték-e intézkedé­sek? Végül a „Jelbeszéd” bicegő, beteg gyerme­kei, akiket a kurgani és moszkvai kórházakban gyógyítottak, tudnalc-e már járni? Hány centit nőtt Petró Pisti? A gyógymóddal kapcsolatban mi az Egészségügyi Minisztérium álláspontja? Adás: péntek, január 22., Kossuth rádió: 16.05. 20.50: Tv-híradó, 2. 21.10: Rendező: Lakatos Vince. POZSONYI TV 16.50: A Brousek együttes műsora. 17.55: Autósok, motorosok. 19.30: Híradó. 20.00: Babek. Szovjet film. 2. rész. 21.05: Dalok és találós kér­dések. 21.50: Ez történt 24 óra alatt. 22.05: Dokumentumműsor. 2. MŰSOR 17.20: Alaszkai utazás. 17.45: Hétköznapi történet. Amerikai film. 20.00: Tudományos, műszaki magazin. 20.40: Szovjet zenés műsor. 21.15: Időszerű események. 21.45: Sebészek. Bolgár film. Televízió SZOMSZÉDOK Jugoszláv tévéfilm. Irta: Ivó Andric. Zene: Dora Brajevic. Rendezte: Daniel Ma- rusic. A régi osztrák egyete­mi .városba, Grazba ér­kezik Pavle, hogy itt töltse el diákéveit. Szál­lást a 60 esztendős, erő­sen nagyothalló Marian­na kisasszonynál kap, ahol érdekes beszélgeté­sek fültanúja lesz ... Szereplők: Vika Pod- gorska, Emil Kutijara, Pavle Bogdanovic, Bo- zena Kraljeva. Adás: január 20, szerda: 20.50. A PEST MEGYEI HÍRLAP MELLÉKLETE 3 KOSSUTH RÁDIÓ 8.27: Zenekari muzsika. 9.41 r Zenés képeskönyv. 10.0.: Diákfélóra. 10.35: Nótamuzsika. 11.10: Lortzing operáiból. 11.40: A csúnya hercegnő. 12.35: Telekes Béla: Az én múzsám. 12.45: Zenemúzeum. 13.46: Olvasókor. 14.16: Kórusainknak ajánl­juk. 14.48: Filmzene. 15.05: Fidelio. 16.05: Rádiónapló. 18.00: Dzsesszíelvételekből. 19.15: Kilátó. 20.00: A Rádió lemezalbu­ma. 21.10: Népdalok. 21.30: Kutatás az emberért. 22.20: Tíz perc külpolitika. 22.30: Esti hangverseny. 23.30: Massenet operáiból. 0.10: A Wienes Sängerk­naben énekel. PETŐFI RÁDIÓ 8.05: Bordalok operettek­ből. 8.20: Tíz perc külpolitika. 8.1,3: Napközben. 10.00: Zenedélelőtt. 11.33: Csak fiataloknak! 12.33: Mezők, faivak éneke. 12.55: A szendrői vár le­gendája. 13.30: Téli muzsika. 14.00: Kettőtől fél ötig. 16.35: Idősebbek hullám­hosszán. 17.30: Belépés nemcsak tornacipőben. 18.33: Hétvégi Panoráma. január 21. 19.r5: Slágerlista. 20.33: Rébusszal Kvízland- ba. 22.00: Újdonságainkból. 22.42: Nóták. 3. MŰSOR 9.00: Iskolarádió. 9.30: Vezényel: Claudio Abbado. 10.13: Hangverseny. 11.55: Didó és Aeneas. 12.40: Dzsesszfelvételekből. 13.12: Baleítzene. 14.30: Holnap közvetítjük. 15.00: Hangverseny. 16.00: Zenei Lexikon. 16.20: Eric Ericson vezényel. 16.51: Popzene sztereóban. 18.00: Nem vicc! 18.30: Rádióhangversenyek­ről. 19.05: Richard Strauss: Salome. 20.41: Két baskír népmonda. 21.06: Uohmann Imre zongorázik. 21.44: J. S. Bach életműve. TELEVÍZIÓ 8.00: Tévétorna. 8.0.: Iskolatévé. Élővilág (7. oszt.). 8.35: Fizikai kísérletek, (középisk. II. oszt.). 9.05: Orosz nyelv (G. oszt.). 9.30: Magyar irodalom (al­só tagozat). 11.05: Magyar irodalom (8. oszt.). 11.45: Rajz (alsó tagozat). 12.10: Világnézet (középisk. IV. os£t.). 13.55: Iskolatévé. Fizikai kísérletek. 14.05: Rajz. 14.20: Orosz nyelv. 14.40: Magyar irodalom*. 15.20: Világnézet. 15.55: Mindenki iskolája. Fizika. 16.30: Hírek. 16.3j : Melyiket az ötezer­ből? 16.50: Csak gyerekeknek! 17.10: Tévébörze. 17.30: Tamás Menyhért író. 18.05: Telesport. 18.30: Szülék iskolája. 19.00: Reklám. 19.10: Tévétorna. 19.15: Esti mese. 19.30: Tv-híradó. 20.00: Tere-fcre. 21.20: Énekeljünk! 21.25: Panoráma. 22.15: Reflektorfény. 22.45: Tv-híradó, 3. 2. MŰSOR 17.55: Angol nyelv. 18.10: Oroszul beszélünk. 18.30: Bezzeg Joli. 19.05: Nas ekran. — A mi képernyőnk. 19.30: Tv-híradó, 20.00: Az igazság nyomá­ban. 21.20: Tv-híradó, 2. 21.40: Tudósklub. POZSONYI TV 17.20: Ismeretterjesztő mű­sor. 18.00: Sportrevű. 19.30: Híradó. 20.00: Az otthon illata. Té­véjáték. 2. rész. 21.00: Lenin és kora. Szov­jet dokumentumfilm. 21.5': Ez történt 24 óra alatt. 22.10: Mikroelektronika. 2. rész. 2. MŰSOR 13.25: Szovjet zenés műsor. 20.35: Prokofjev: III. c-dúr zongoraverseny. 21.15: Időszerű események. Rádió NAPKÖZBEN A tartalomból: „A hangsúly az állami lakásépí­tésről mindinkább a magánerőre tevődik át” — állapították meg nemrégiben a statisztikai adatok. Hogyan igyekszik megfelelni ennek a ténynek, az ország egyik legfejlettebb megyéje, Györ-Sopron —r, és Budapest, ahol a legnagyobbak a lakásgon­dok? — Hogyan tölthetnék hasznosabban idejüket a gyesen, lévő kismamák? Riportok a háztartásról, a kereskedelem újdonságairól — Válaszolunk a hallgatók közérdekű észrevételeire. Az adás közben hívható telefonszámok: 130— 279, 130—299. Szerkesztő-műsorvezető: Varga Zoltán. Adás: bsütörtök, január 21., Petőfi rádió: 8.33. KOSSUTH RÁDIÓ 8.27: Borjúhús petricsé­szében? 8.37: Wolf muzsikájából. 9.33: Száll az ének . .. 10.05: Képek és, jelképek. 10.35: Bocsáss meg, Eurydiké. 10.40: Magyar képeskönyv. 11.00: Lászió Anna-emlék- műsor. 11.49^ Operaáriák. 12.35: Hétvégi Panoráma. 13.55: Kóruspódium. 14.26: Daloló, muzsikáló tájak. 14.44: Magyarán szólva . • , 15.05: Viktória Jagling gordonkázik. 15.28: Hobbi-Dominó. 16.05: Mi történt velük? 17.12: Reflektorfényben egy operaária. 17.43: Magánerőből. 18.08: Dunajevszkij: Keringő. 19.15: Homo ludens. 19.35: A katona története — szvit. 20.06: Operaáriák. 20.30: Töltsön egy órát kedvenceivel. 21.30: Választóvonal. 22.20: Tíz perc külpolitika. 22.30: A kamarazene ked­velőinek. 23.47: Nóták. 0.10: Melódiakoktél. PETŐFI RÁDIÓ 8.05: Nóták. 8.20: Tíz perc külpolitika. 8.33: A nóták folytatása. 8.46: A Rádió Dalszínháza. 8.56: Rádiónapló. 9.36: Nyugat-Berlin: bandaháború. 10.00: Zenedélelőtt. 10.45: Láttuk, hallottuk. 11.45: Tánczenei koktél. január 22. 12.33: Édes anyanyelvűnk. 12.38: Népi muzsika. 13.15: Gyermekeknek. 14.00: Kettőtől ötig 17.00: Nem tudom a leckét! 17.30: Ötödik sebesség. 13.33: Nóták. 18.55: Barátság sláger- expressz. 19.2': Földközelben. 20.00: Nótafelvételek. 20.33: Rádiószínház. 22.23: Vukán György szer­zeményeiből. 23.20: Chicago. 3. MŰSOR 9.00: Iskolarádió. 9.30: Újdonságainkból. 10.12: Hangverseny. 11.49: Kamarazene. 13.12: Paisiello: A szevillai borbély. 14.17: Teleki Béla: Az én múzsám. 15 11: Híres karmesterek lemezeiből. 16.0C: Költészet és valóság. 16.30: Tip-top parádé. 17.00: Ismered a Don Pasqualét? 17.30: Hangfelvételek felső­fokon. 18.23: Üj magyar zene. 19.05: Iskolarádió. 19.35: Az Omega együttes, 20.00: Külpolitikai klub. 20.30: Szimfonikus zene. 22.22: Ituszalka. 23.12: Népzene. TELEVÍZIÓ 8.00: Tévétorna. 8.05: Iskolatévé: Fizika. (8. oszt.). 8.45: Fizikai kísérletek. (középisk. I. oszt.). 9.05: Környezetismeret (3. oszt.). 10.35: Korok művészete. 14.30: Fizikai kísérletek. 14.40: Környezetismeret. 14.55: Korok művészete. 15.25: Fizika. 15.50: Mindenki iskolája. Fizika. 16.30: Hírek. 16.35: A V3-se!ejtező soro­zatról. 17.25: Reklám. 17.30: Keresztkérdés. 18.00: Ablak. 19.00: Reklám. 19.10: Tévétorna. 19.15: Esti mese. 19.30: Tv-híradó. 20.25: Lehet így is. 20.40: Brazília, Brazília! 21.30: Aranypolgár. 23.30: Tv-híradó, 3. 2. MŰSOR 20.01: Minden róla szól. 21.0J: Tv-híradó, 2. 21.25: Reklám. 21.30: Falusi esték. POZSONYI TV 17.35: Rövidfilmek. 18.30: Pozsonyi magazin. 18.45: Angol természctfilm. 19.30: Híradó. 20.90: Jó napot, Offenbach úr! Francia film. 3. r. 21.10: Szórakoztató műsor. 21.50: Ez történt 24 óra alatt. 22.05: Simon és Mate. Olasz film. 23.45: Könnyűzene. 2. MŰSOR 20.00: Tudomány a mező- gazdasági gyakorlat­ban. 20.40: Népszerű dallamok. 21.15: Időszerű események. 21.45: Adám Sangala. Té­véfilm. 1. rész. Rádió RÁDIÓNAPLÓ — A VILÁG NYUGTALANSÁGÁRÓL Egy éve — amikor a Rádiónapló legutóbb a nem­zetközi helyzet elemzésére vállalkozott — a mű­sor a „nyugtalan világról” címet kapta. A címfor­dítás nem szójáték. Valóban egyre nagyobb nyug­talansággal és aggodalommal szemléljük világun­kat. Hová vezet a fegyverkezés új felvonása? Lé­tezik-e még egyáltalán az enyhülés? A tárgyaló- asztal mellett, vagy a harctéren kerülnek szembe érdekek, ideológiák? Hogyan birkóznak belső ba­jaikkal és egymással a világrendszerek? Melyek a társadalmi haladás távlatai? Az adás vendége — dr. Berecz János, az MSZMP KB külügyi osztályának vezetője — részvételével ezekre a kérdésekre keresnek választ a műsor ké­szítői, a hallgatók segítségével. Műsorvezető: Vértes Éva és Bernát György. Ze­nei szerkesztő: Salánki Hédi. Szerkesztő: Ónody György. Felelős szerkesztő: Vajda György. Telefonszám — az adás napján már 14.00 órá­tól: 130—099. Adás: csütörtök, január 21., Kossuth rádió: 15.05. Televízió SZÜLÖK ISKOLÁJA II. rész: Testvérek. Adás: január 21., csü­törtök: 18.30. Televízió TERE-FERE Kabarévarieté, Közreműködik: Szom- bathy Gyula, Szakácsi Sándor, Psota Irén, Gel- ley Kornél, Turay Ida, Benkő Gyula, Hajdú Jú­lia, Pintér Dezáő, Öze Lajos, Jobba Gabi, Be­nedek Miklós, Tóth Eni­kő. Felelős szerkesztő: Liska Dénes. Műsorvezető: Pintér Dezső. Rendező: Karinthy Márton. Adás: január 21., csü­törtök : 20.00. Televízió BRAZÍLIA! BRAZÍLIA! Sugár András ripor';- filmje. A film témája a szamba, a foci, Copaca­bana és Ipanema strand­jai, a gyönyörű nők, a Cukorsüveg és a Corco- vado, a Jorge Amado regényeiből ismert Ba­hia forró földje, a kávé, a kakaó, a gazdagok, a szegények — egyszóval: Brazília izgalmas, tarka világa egy januári forró nyárban. Szerkesztő-riporter: Sugár András. Rendező-operatőr: Du- bovitz István. Adás: január 22., pén­tek: 20;40. Televízió ARANYPOLGÁR Amerikai film (1941). írta: Herman J. Man- kiewich és Orson Welles. Rendezte: Orson Welles. A filmtörténet 12 leg­kiemelkedőbb alkotásai között jegyzett film^ a hihetetlenül gazdag saj- tómágnás — állítólag Hearst — alakját, életé­nek és karrierjének tör­ténetét örökíti meg. Adás: január 22., pén­tek: 21.30.

Next

/
Thumbnails
Contents