Theologia - Hittudományi Folyóirat 9. (1942)

aTHEOLOGIA c. hittudományi folyóirat a kir. m. Pázmány Péter Tudományegyetem hit- tudományi karának kiadásában negyedévenkint jelenik meg. Szerkeszti Pataky Arnold, Schütz Antal, Baranyay Jusztin és Marczell Mihály közreműködésével IVÁNYI JÁNOS. Belső munkatársak a hittudományi kar tagjain kívül : Hanuy Ferenc, ap. protonotarius, kanonok, piisp. helynök, Pécs, a hittudományi karnak címmel és jelleggel felr. ny. r. tanára. Erdey Ferenc, a Közp. Papnevelőinté­zet lelkiigazgatója, Budapest Hermann Egyed, pr. r. egy. ny. r. ta­nár, Szeged Kühár Flóris, sz. B. r. házfőnök, Budapest Saly László, prelátus-kanonok, Győr. Somogyi Antal, plébános, Kisbér. a hittudományi kar c. rk. illetőleg magántanárai. Angeli Ottó, teol. tanár, Kalocsa. Balassa Brúnó, min. osztályfőnök, bölcs, kari magántanár, Budapest. Barálh Béla, pleb.-kanonok, Kolozsvár. Bárd János, teol. tanár, Kalocsa. Bárdos István, érs. biztos, Budapest. Beresztóczv Miklós, p. kam., min. tanácsos, Budapest. Brückner József, p. kam., szem. m. rektor, Esztergom. Császik István, p. kam., kormányfőtan., hittanár, Kaposvár. Cservmha Béla, kanonok, szem. rektor, Rozsnyó. Dudás Miklós, g. k. megyéspüspök, Hajdü- dorog. Eróss Al'réd, teol. tanár, Kolozsvár. Félegyházy József, teol. tanár, Vác. Felber Gyula, főszentszékl bíró, pléb. Esztergom. Gálos László, egy. m. tanár, teol. tanár, Pécs. Géfin Gyula, teol. tanár, Szombathely. Gigler Károly, irodaigazgató, Esztergom. Hantó Gyula, píar. r. főisk. tanár, Róma. Hamvas Endre, prel. kanonok, érs. helynök, Budapest. vitéz Haynal András, sz. Dom. r. tábori lelkész. Hász István, tábori püspök, Budapest. Hegyi Damjàn, sz. B. r. teol. tanár, Pannon­halma. Horváth Konstantin, c. r. főisk. igazgató, Budapest. Hoss József, prel. kanonok, Veszprém. Ijjas József, érs. biztos, Szabadka. Janolta Cirill, sz. Ben. r. főisk. tanár, Róma. Jánosi József, S. J. egy. m. tanár, Budapest. Kákossy Elek, plébános, Karád. Kemer István, szem. rektor, Kalocsa. Kiss György, apátpléb., Kaposvár. Koszterszitz József, a pesti Szt. Imre-kollé- gium igazgatója. Kovács Gábor, lelkiig., Vác. Ladomerszhy Miklós, a Propaganda-egyetem tanára, Róma. Lépőid Antal, prel. kanonok, Esztergom. Lindenberger János, prel.-pleb., Debrecen. Lippay Lajos, pleb., Balassagyarmat. Luttor Ferenc, ap. protonot., követs. jogt. Róma. Madarász István, megyéspüspők, Kassa. Mester János, egyet, tanár, Szeged. Meszlényi Zoltán, segédpüspök, Esztergom. Müller Lajos, S. J., szem. reg., teol. tanár, Szeged. Nemecsek József, teol. tanár, Nagyvárad. Nyéki Kálmán, tanúim, felügy., Budapest. Geller György, p. kam., pleb., Rákospalota. Pétery József, megyéspüspök, Vác. Petró László, hittanár, szerkesztő, Budapest. Pfeiffer Miklós, prel. kanonok, Kassa. Radd Polikárp, sz. B. r. főglmn. tanár, Budapest. Bogács Ferenc, prel. kanonok, Szombathely. Scheffler János, megyéspüspök, Szatmár­németi. Schri/fert Béla, ap. proton., ap. korm., Nagyvárad. Sipos István, kormányfőtan. apátkanonok, szem. rektor, Pécs. Szarnék József, piar, r. főisk. tanár, Buda­pest. Széli József, kanonok, szem. rektor, Vác. Takács Ince, volt sz. Fér. r. főisk. tanár, Budapest. Taháts Emó, a Szent I3tván-Társulat vezérigazgatója, Budapest. Tiefenthaler József, a budai Szt. Imre- kollégium igazgatója. Törnek Vince, piar. r. főisk. tanár, ház- főnök, Budapest. Tőrök Mihály, prel. kanonok, Esztergom. Vargha Theodorik, sz. F. r. tartomány­főnök, Budapest. Várhonyi Fidél, teol. tanár, Zírc. Vécsey I. A. báró, pápai prel., kanonok, Kassa. Vidákovich Aladár, prem. r. procurator gen., Róma. Walter János, piar. r. egyetemes főnöki tanácsos, Róma. Winkler József, teol. tanár, Szombathely. Záborszhy István, h. rektor, Wien, Páz- máneum. Zemplén György, c. r. teol. tanár, Zirc. Zoltán Veremund, v. főisk. tanár, Budapest. a hittudományi kar bekebelezett doktorai.

Next

/
Thumbnails
Contents