Theologia - Hittudományi Folyóirat 4. (1937)

Tartalomjegyzék

TARTALOMJEGYZÉK. /. Dolgozatok: Oldal Balanyi György: Pázmány Péter és a papnevelés ..............................31, 108 Ibrdnyi Ferenc: A kamatkérdés erkölcstudományi problematikája 40, 121, 311 Ivánka Endre: Mózes a középkori misztikusok és az ókori filozófusok megítélésében ........................................................................................ 150-------László mester esztergomi prépost könyvtára 1277-ben.................... 216 Iv ányi János: A földi baj az ószövetségi ember világszemléletében II. . 22-------A hatnapi teremtéstörténet. IV............................................................ 227 K arsai Géza: Hittudomány és néprajz................................................ 246, 340 K árpáthy-Kravjánszky Mór, vitéz: A magyar király és királyné eszter­gomi kanonoksága................................................................................ 53 K ecskés Pál: Erkölcs és gazdasági élet .............................................. 196, 340 Konto r Lajos: Az egyházi javadalombetöltés szabályozása a háború utáni konkordátumokban ........................................................................62, 140--------Az egyház és a papság szabadságjogai a háború utáni konkor­dátumokban .......................................................................................... 328 Kühár Flóris: Krisztus és az Egyház ........................................................ Móra Mihály: Az egyházjogi irodalom útja.............................................. 348 Róna y György: Monoszlói András.................................................................. 161 Sch ütz Antal: Miért nem adja meg a keresztség az eredeti épséget? ... 1 — — Szűz Mária egyetemes kegyelemközvetítése.................................... 97-------Mi a vallás? ............................................................................................. 289 T óth Tihamér: f Mihályfi Ákos...................................................................... 193 II. Szemle: Ivánka Endre: A misztika meghatározása Goerres óta .......................... 359 K arsai Géza: Új haláltáncirodalom.............................................................. 74 Konto r Lajos: A gyónás mint társadalmi és közjogi aktus a primitív népeknél.................................................................................................... 175-------Az öngyilkosok egyházi eltemetése...................................................... 364 K ühár Flóris: Első kísérletek az átlényegülés fogalmának meghatáro­zására ...................................................................................................... 259 Pataky Arnold: Egy 2. századi bibliai kézirat.......................................... 173 S ipos István: A húszéves Codex Juris Canonici........................................ 264 Ti ejenthaler József: Az újabb francia misztikus irodalom egy-két vezető' gondolata................................................................................................ 268 Tóth Tihamér: Katechetika, pedagógia........................................................ 74 I II. Ismertetések : Aistleitner József: Vázlatos szír nyelvtan. Iványi J.................................... 180 Allo E. B.: Saint Paul, Seconde Épitre aux Corinthiens. Pataky A. .. 187 Gabriel Asztrik: Index Romain et littérature française à l’époque roman­tique. V. Kárpáthy-Kravjánszky M...................................................... 377 Bendefy László: Az ismeretlen Julianusz. Fiermann E.............................. 378 De lahaye K.: Die «memoria interior». - Lehre des heiligen Augustinus und der Begriff der «transzendentalen Apperzeption» Kants. Kecskés P....................................................... 279

Next

/
Thumbnails
Contents