Ranolder János: Sermones sacri auditoribus suis oblati (Pestini, 1842) - 90.209

SERMOIS SACRI AUDITORIBUS SUIS OBLATI A Co ír JO I WE IM\OL»ER , Almae Dioec. Quinque-Eccles. Presb. SS. Theol. Doctore, ad Reg, Scient. Univers. Pest. Oratore sacro & Doctrinae Religionis Professore P. 0., S. Sedis Consist. V- Eccles. Af I. Comit. Baranya Tab. Jud. Assess. PESTINV, T Y P 18 TRAT T N E R-K ÁROLYIANI S. 1842« ^logicae

Next

/
Thumbnails
Contents