Tóth Ferentz: Keresztyén erköltstudomány (Pest, 1817)-682

KERESZTYÉN *'• V . ERKÖLTSTUD OMÁNT, EX1IBRIS FACULTATIS THEOLOGfCAE I R T A TÓTH FERENTZ A* Pápai Reformáta Szent Ekklésiának Lelki Pásztora, és a’Helyétziai Vallástételt tartó Túl a’ Dtmai Superinteiulentzia Cousistoriumának Egyházi Fö Nótáriussá Ex Museo Hungária o Z\ kJ PESTEN, C7 Trattner JáNOS Tajiós betűivel, *s költségével. 1 ö 1 7. wiuxii/i KÖNYVTAfiAjÓL Vúw itilii

Next

/
Thumbnails
Contents