Körmöczy Imre: A keresztény hit 's egyház' történeti kifejlése 3. 4. kötet (Pest, 1851, 1852) - 680b

A KERESZTÉNY HIT’ ’S EGYHÁZ TÖRTÉNETI KIFEJTÉSE. EX LIBRIS FACULTATIS THEOLOGICAE IRTA KÖRMÖCZY IHRE, Nagyváradi l. sz. kanonok , Leopold j. rendének k. kér. vitéze, hittanár, A’ PESTI M. ifÍR. EGYETEMBEN AZ EGYHÁZI TÖRTÉNET' RENDES TANÍTÓJA. PESTEN, 1851. BIZOMÁNYBÁN E M I C H KÖNYVKERESKEDÉSÉBEN.

Next

/
Thumbnails
Contents