Nicole, Pierre: Hitbéli 's erkölcsi oktatások az Ur imádságáról, Angyali Üdvözletről szent mise' áldozatjáról és az Anyaszentegyháznak egyébnemű imádságairól (Weszprém, 1815)-541

■ HITBÉLI ’S ERKÖLCSI — _ i e - - jü OKTATÁSOK AZ UR’ IMÁDSÁGÁRÓL, !&$ * ANGYALI ÜDVÖZLETRŐL, SZENT MISE’ ÁLDOZATJÁRÓt, £X LIBRIS FACULTATIS THEOLOGICAE AZ ANYASZENTEGYHÁZNAK ■ EGYÉBNEMÜ IMÁDSÁGAIRÓL. ffof FRANCZIA NYELVEN ÍRTA. Nyomtattatott Számmer Klára’ betűivel. 18 15-

Next

/
Thumbnails
Contents