Supperville, Daniel, T. T.: Rövid summája a' keresztyén vallás igazságainak és kötelességeinek mellyet a Kisdedek számára készített (Kassa, 1819)-468

SUMMAJA a* 'i THEOLOí iOAí KERESZTYÉN VALLÁS Igazságainak és Kötelefségeinek ..mellyel sl HLsjfiUcíek számára készített FRANTZIA NYELVEN T.T. SÜPEK VILLE DÁNIEL, Rotte rodáini Prédikátor; Magyar nyelvre fordított Úgy art azon végre SEBŐK J Ó ’S E F, OTL SZEM® könYvTíTaból. Al1/l«t/lVl/WtW(/ÍU/WI«V( Njóltzadik Ki-‘adás. /W\«i11VliVU/Ut/VV\AMVVI RASSAN, ELLIN GER ISTVÁN’ BETŰIVEL I 8 i 9­TI ft V T n

Next

/
Thumbnails
Contents