Szilasy János: A lelkipásztorság tudománya 1. kötet (Buda, 1842) - 24.200a

mm<\ ?r:' 1 ' ~46­LELKIPÁSZTOIÍSÁG T U ROMANY A. I K T A S/JLVS1 JÁlO§ SZOMBATHELYI MEGYEBELI TAP, THEOLOGIA’ DOCTOAA , A’ KIR MAGYAR EGYETEMNÉL A EELK1PÁSZTORSÁG TLDOMÁNYÁNAR TANÍTÓJA , A’ SZOMBATHELYI PÜSPÖKI SZENTSZÉK’ ESZTERGÁM VARMEGYE’ TÁBLABIKÁJA, ’S A MAGY, TÁRSASÁG RENDES TAGJA. EX LIBRIS FACULTATIS THEOLOGI ELÜK) KÖTET /\/ y / / BEVEZETÉS ES A PÁSZTORI TANÍTÁS' ÁLTALÁNOS TUDOMÁS _________ fajt — B ü D A N, A' KIH. MAGY. EGYETEM’ BETŰIVEL. IS 12. ni tiLCsiiii ß líitóáimutóB mű könyvtarából

Next

/
Thumbnails
Contents