Jáklin István (elefánti): Sagitta venenata az az: A' soha senkinek nem kedvező, hanem szüntelen kegyetlenkedő rettenetes halalnak meg-gyógyithatatlan mergeben martott éles nyilai (Nagyszombat, 1743) - 22.782.1

SAGITTA VENENATA slz az: A’ íoha íénkinek nem kedvező , hanem fzűntelen kegyetlenkedó RETTENETES HÁLÁLNÁK " Meg-gyógyithat at lan Mer geben . Mártott ELES NYILAI, A mellyckkü midin MÉLTOSÁGOS És TEKÉNTETES N E M O G Y I fj jr IÁ JOSEF Ur ő Excellentiaja, Felséges Koronás Királyné Afzlzonyunknak Mezei Generalis Fő-Hadnagya (tit.) az élők köz­2Ú1 véletlenül ki-fzukaiztatott volna, Így prédik állott Halotti végső pompáján y és fzomorúan nagy folenitáíFal tartatott Eíequiáin, Elfefánti JííkliN IsTváN, Bizerei Boldog Afzizony Apátura, Bárfi Fő EfperefFe, T, N. Efztergami Fő- Káptalannak Kanonokja, T. N. Njitra Vármegyének Vágh - Ujhdji Frocefufsában lévő Viibó nevű Mezei Váraidnak Sz. Márton tifztejségére jel-fzenteitt Templomában , Sz. Jakab havának 17-dik n ipján , i y^-dik Efzt. Nyomtattatott Nagyszombatban > az Acadcmiai bütűkkcl« 1741-dik EfztendSbcn. EX LIBRIS FACULTATIS THEOLOGICAE

Next

/
Thumbnails
Contents