Ambrus Sándor: Értekezés a hittanító, iskolaigazgató, és kerület-fölügyelői hivatalról : Felelet gyanánt a megye-hivatalból kiadott kérdésekre (Székes-Fejérvár, 1841) - 22.644

ÉRTEKEZÉS A' < ~'Z^ HITTANITÓ, ISKOLAIGAZGATÓ, ÉS KERÜLET-FÖLÜGYELŐI niYATALKÓL. FELELET GYANÁNT A’ MEGYE - HIVATALBÓL KI­ADOTT KÉRDÉSEKRE. i , , : , . % EX LIBRIMAWTIS THEOLOGICAE Készítette Ambrus Sándor, Sz Fejérvur-egyház-megyei áldozó Pap, ós udvari Káplán, » 184 1 i\l uiliiáiyitMdl Ló LüiiniíiJüui ókóiíÉIIIM könyvtárából, Székes - Fejérvúrott, Számmer F á I’ nyomtatása.

Next

/
Thumbnails
Contents