Látzai József: Kisdedek' katekhismusa, az az: a' keresztyén hitnek és kegyességnek fő ágozatai, együgyü kérdésekbe és feleletekbe szedve a' kisded tanúlók' számára (Rév-Komárom, 1818) - 21.554

KISDEDEK' KÁTEKHISMUSA, ’ % ÍT. A’ Keresztyén Hitnek és Kegyes­ségnek Fő ágozatai, együgyű Kérdé­sekbe és Feleletekbe s Tanulók’ LXTZAl P. PROF

Next

/
Thumbnails
Contents