Horváth Pál János (ford.): Beszéd a religióbeli titkok régi szertartásiról, mellyek a hagyományoknak, és hitbéli tzikkelyeknek meg-erősítésére igen hasznosok… (Lotse, 1814) - 11.185

- 'i v '**J i A’ RELIGIÓBELI TITKOK' RÉGI SZERTARTÁSIRÓL, MELLVEK a' hagyományoknak, ÉS HITBELI t^ikkelteknek MEG KRÓSITÉSÉRB IGEN HASZ­NOSOK, ÚGY NEM KÚLö M- BKN A 2 ISTENES TUDOM Á- N Y OKBAN JÁRTASOKNAK TUDNI IGEN S Z Ü K S É- G E S E K. U-í-aí CD U_J oo Deákból Magyarra fordítottaHORVÁTH PÁL Ö JÁNOS Jáfzói Reg. Kanonok , és az Iftc­«ea Tudományok5 Tanítója. ß ry/ju L f 41 X U-’ LÓ T S É Podhoránfzky Mihály Könyvnyomtató által. > 1814. /a’ ui1- wvtTaa \ kí*S1

Next

/
Thumbnails
Contents