Ismeretlen szerző: Az egyházi javak szabályozását indítványozó borsodi levélnek taglalása és felvilágosítása (Kassa, 1842) - 11.135

1 í AZ EGYHÁZI JAVAS.’ SZABÁLYOZÁSÁT INDÍTVÁNYOZÓ BORSODI LEVÉLNEK TlGULÍSi, ÉS F£LVILÁGOSim.l. íJtMsO fok' \ rl EX LIBfilS FfiCDffATlS I htüLbb . y // KASSAlí. obt. Werfer Karoly, Csász. Kik. Kiválx. Acau. iYVNYOMTATÓ. =^V 1943. = ÍE ^íhi4;—— ÁL Mfok —

Next

/
Thumbnails
Contents