Hetényi István - Nagy Mihály - Márton István: Halotti beszédek és imádságok, mellyek néhai tiszteletes tudós Maár Péter úrnak ... utolsó tisztesség tétele alkalmatosságával élő szóval elmondattak (Győr, 1823) - 11.131.9

HALOTTI BESZÉDEK É S IMÁDSÁGOK, MELLYEK NÉHAI TISZTELETES TUDÓS % MAÁR PÉTER ÚRNAK, A N. GYŐRI REFORMATA SZ. EKKLÉSIA' 23 ESZ. TEND OKIG FOLT HÍV LELKI PÁSZTORÁNAK, UTOLSÓ TISZTESSÉG TÉTELE ALKALMATOSSÁ­GÁVAL ÉLŐ SZÓVAL ELMONDATTAK Julius 16-dik napj. i8a3. Rinyomtattatott a’ N. Gyftri Ref. Ekklésia költsegénn.

Next

/
Thumbnails
Contents