Már Péter: Templomszentelési beszéd : Tartatott a nagy-győri reformáta ekklésia temploma megujítása alkalmatosságával sept. 4. 1814. (Győr, 1814) - 11.131.3

templomszentelési BESZÉD. T artatott A* Nagy Győri Reformata Ekklésia Templo­ma megujjítása alkalmatofságával Septem­ber 4-dik napján 1814-dik Efztendőben MÁR PÉTER Nagy Győri Református Prédikátor által. *'r>*^r* .*» j^yr-r* GYŐRBEN, " ÖZVEGY STREIBIG JÓSEFNÉ’ BETŰIVEL.

Next

/
Thumbnails
Contents