Tóth Ferentz: Homilétika (Győr, 1814) - 10.247

V c HOMILETIKA. \^\a* KÉSZÍTETTE, ’S KIADTA ' v r TÓTH FERENT Z A’ Reformátusok Pápai Collegiumában Theo- logiát, és az azzal öfzvekötött Papi Tudo­mányokat tanító Profefsor. EX UHUS FACULTATIS THEOLOGICAE *T. d" /*'-.■ \ LELKI PÁSZTORI THEOLÓGIANAK I-sö D A R A B J A./fc^^%\ \ták4; ;>l Másodfzori i megbóvített Kiadás. MÁSODLAT A M. N.MÚZEUMI SZÉCH. ORSZ. könyvtárból r>rjv^* -éjp r/v/v/^ G r Ó A? 2? E , ÖZVEGY STREIBIG JÓSEFNÉ BETŰIVEL. 1814­ÓW /4».

Next

/
Thumbnails
Contents