Skalnik Ferenc Xavér: A' katolika egyháznak, és tanitásának igazsága a' katolika hittől elszakadni törekvök számara kirendelt hatheti-oktatásban (Kolozsvár, 1843) - 10.192

A' KATOIilliA igaüsígí a" KATÓIKKÁ HITTŐTj elszakadni törekvők SZÁMÁRA KIRENDELT HATHETI- OKTATÁSBAN SE&LfilK XAV. FERENCZ, Svedleri Plébános , és Rosnyői tiszteletbeli Kánonok által előadva MÁSODIK. KIADÁS A’ SZ. ATYÁK BIZONYÍTÁSAIVAL, ÉS NÉMELY KÉRDÉS ALATTI HITCZIKELYEKKEL MEGBŐVITVE. A’ ROSNYOI PÜSPÖKSÉGNEK EXGEDELMÉVEL JLÖTSÉN, Werthmüller János betűivel 183W 0 M e 1 y isten dicsőségének előmozdítására, és a’ magyar ajkú keresztény Hívek’ Lelki üdvessége gyarapítására magyarra fordittatván. PÜSPÖKI ENGED ELEMMEL. 1UIYOJHTOTT kolozsvárit, a’ királyi lyceum betűivel 1843-ban. EX 'LIBRIS FACOLT'TiS THEOLOGICAE

Next

/
Thumbnails
Contents