Katona István: Az Oltári Szentségről egy elszökött katolikus keresztyénnek vallástételére felelet (Kalocsa, 1811) - 10.141

OLTÁRI SZENTSÉGRŐL EGY ELSZÖKÖTT KATOLIKUS KERESZTYÉNNEK V ALLÁSTÉTELÉRE FELELET; EXXIBJBHC^yHEOLQGBíE KATONA ISTVÁN, a’ Bodrogh • Monostori Szent Pe'ternek Apátiírja , a’ Kalocsai FŐ-Káptalannak Ka- nonokja, Magyar Ország’ Hißorikusa, e's ötven esztendős papságának megújíttatott szent Mise’ áldozatjának alkalmatossá- gával kiadott* ill ■ le KJLOCSjN, Nyomtatta Tementsek János 38n*

Next

/
Thumbnails
Contents