Goffine, Leonhard (O.Praem.): Fő tisztelendő Goffine úrnak apostoli, és evangyéliomi tudományra oktató könyvének első része (Pest, 1822) - 10.109a

3 FŐ TISZTELENDŐ GOFFINE URNÁK APOSTOLI ÉS EVANGYÉLIOMI TUDOMÁNYRA ifi K T A T Ó EX UBBiS FACULTATIS THEOLOGICA KÖNYVÉNEK ELSŐ RÉSZE, MELLI HASZNOS MUNKÁT MAGYARPiA FORDÍTOT- TA , ÉS AZ UTÓBBI BÉTSI KI-ADÁSHOZ AL­KALMAZTATTA A' KISDEDEK, ÉS IDŐSB- BEK OKTATÁSÁNAK MEG-I5ÖVÉTÉSÉVEL CSANKI GÁBOR, KEGYES ISKOLABÉLI SZERZETES - PAP, t&rufaú PESTEN, Petrózai Trattner János Tamás betűivel, és kölsségén. l 822.

Next

/
Thumbnails
Contents