Ismeretlen szerző: Szent társaság élete vagy is Mária Magdolnának meg-térése (Esztergom, 1826) - 10.083

/0 S~J 5 <Bttnttíifínmninim»f«fíníarTfnjntirnHmmiínimg $ $ij 5« ?3 3 5=5 1 I ja r w* § SZENT TÁRSASÁG5 ÉLETE $É 3 1 I M « :s VAGY IS MÁRIA MAGDOLNÁNAK M E G-T ÉRÉSE. EX LIBRIS FACULTATIS THEOLOGICAE ÚJONNAN KÖZRE BOTJÁTTATOTT Számos ajtatos Hívek’ kérésére CS7 buzgci Katholikus Kerefztény Által. 182 6Ü Efztendöben. /q ‘* fS sS? fi? fi .tv A*­/ Efztergamban, BEIMEL JO’SEF, Ts. Kir. Privilegiáltt Orf*ág Primási Könyv - Nyomtató’ és Árosnál. J § g; 3 Sí B? ai i 31 3^ Sí =' 3^ aí 3! 3* 3$ 3$ if 3$ $ HiHiHirairaírimínirannmimjinmraiííimfflímmS l

Next

/
Thumbnails
Contents