Vezerle Gáspár: Válasz n. t. Prámer Alajos kassai szent széki aljegyző úrnak, a káptalanok eltörölését indítványozó röpiratára (Eger, 1849) - 02.428

VALASZ m&mm aiajos i KASSAI SZENT SZÉKI ALJEGYZŐ URNÁK m KÁPTALANOK ELTOROLESET Ü? INDÍTVÁNYOZÓ röpíts atar a. EX LIBRIS FACJjXIAIIS THEOLOGÍCAI iMtW ADJA VEZERLE GÁSPÁR, ijj HARSÁNVI PLÉBÁNOS. ^ I líwi ÉS EGVHÄZJOG! SíffllÉll| ;önyvtárAból. ^ <Sís*S2S;-3SF5g; 8 s.- 8 s% •

Next

/
Thumbnails
Contents