Hittudományi Folyóirat 19. (1908)

40 -/ΐk? HITTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT. * * SZERKESZTI ÉS KIADJA DR KISS JÁNOS, A PÁPA Ő SZENTSÉGE HÁZI FŐPAPJA, EGYETEMI TANÁR. TIZENNYOLCADIK ÉVFOLYAM. 1908. BUDAPEST. AZ ATHENAEUM R.-TÁRSULAT NYOMÁSA 1908.

Next

/
Thumbnails
Contents