Hittudományi Folyóirat 14. (1903)

Tartalomjegyzék

TARTALOMJEGYZÉK. Lap A Hittudományi Folyóirat XIII. Leó pápa jubileumán ... .......... 1 I. Értekezések. A pápaság az egyház alkotmányában. Dr. Szilvek Lajos.............. 2 A teremtés hat napjáról. Dr. Bar any ay József .............................. 23 A böjtről. Dr. Babura László................................................... 34, 226, B05 A tévedés mint házassági akadály. Nyögér Antal ...... .. 59, 250, 524 A z egyházi szónoklatról. Dr. Rézbányay József................. 86, 586, 701 M egtért-e a Bölcs Salamon király? D . Hám Antal ...................... 209 A z ájtatos alapítványok és alapítványi jog története. Dr. Trikói József..................................... ............................................... 297, 553, 632 A test feltámadása. Dr. Szilvek Lajos...... .......................................... 417 A z egyházhatalom kettős vagy hármas felosztása. Dr. Huszár Elemér .................................................................................................... 477 A gőél és a vérhoszú az ószövetségben. Dr. Hám Antal .............. 494 S zent János Apostol halála. Dr. Karácson Imre.............................. 609 A szokásjogról, Végh Kálmán Mátyás ................................................... 617 II. Hittudományi mozgalmak, vegyesek. Bábel és Biblia. Dr. Székely István ....................................................... 138 Biblia-korrektúra. Matuszka Mihály....................................................... 156 A csanádi papnevelő-intézet reformált tanterve. Dr. Kováts Sándor 321 Egy irodalmi szükségletről. Dr. Kiss János ...................................... 758 I II. A hittudomány magyar nyelve. Egyházjogi műszótár. Hodács Ágost ....................................................... 169 Ligvándi Fr. Zosimus. a hittudomány magyar nyelvének első úttörője. Babik József...................................................... 180, 382, 762 H ittudósainkhoz. Slepkovszky János .............................. .......... ... ... .. 389 I V. Irodalmi értesítő. Dr. Iiajner Lajos: A rituale kérdése Magyarországon. Kudora János ........................................................................................................ 192

Next

/
Thumbnails
Contents