Hittudományi Folyóirat 11. (1900)

w₪m SZERKESZTI ÉS KI APJA DR KISS JÁNOS, TISZT. PÁPAI KAMARÁS, A KIRÁLYI MAGYAR TUDOMÁNY - EGYETEMEN TANÁR ÉS BEKEBELEZETT HITTUDOR, AZ AQUINÓI-SZENT-TAMÁS-TÁRS ASÁG ALELNÖKE, A SZENT-ISTVÁN-TÁRSUL AT TUDOMÁNYOS ÉS IRODALMI OSZTÁLYÁNAK TAGJA. ★ *־ TIZENEGYE DIK É Y F O LY A M. 1900. BUDAPEST. AZ ATHENAEUM R. TÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA. 1900. HITTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT.

Next

/
Thumbnails
Contents