Hittudományi Folyóirat 10. (1899)

/0é>/ - /91i3 HITTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT. ־*־ *־ד SZERKESZTI ÉS KIADJA Dr* KISS JÁNOS, TISZT. PÁPAI KAMARÁS, A KIRÁLYI MAGYAR TUDOMÁNY - EGYETEMEN TANÁR ÉS BEKEBELEZETT HITTUDOR, AZ AQUINÓ1-SZENT-TAMÁS-TÁRSASÁG ALELNÖKE, A SZENT-ISTVÁN-TÁRSULAT TUDOMÁNYOS ÉS IRODALMI OSZTÁLYÁNAK TAGJA. ~k 'k TIZEDIK ÉVFOLYAM. 1899. ____ BUDA PEST. AZ ATHENAEUM R. TÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA. 1899.

Next

/
Thumbnails
Contents