Hittudományi Folyóirat 9. (1898)

FOLYÓ I RAT. ★ ★ SZERKESZTI ÉS KIADJA נ>■ KISS JÁNOS, TISZT. PÁPAI KAMARÁS, A SZENT-ISTVÁN- TÁRSULAT TUDOMÁNYOS ÉS IRODALMI OSZTÁLYÁNAK TAGJA, AZ AQUINÓ1-SZENT-TAMÁS-TÁRSASÁG ALELNÖKE, A KIR. MAGY. TUDOMÁNY-EGYETEMEN TANÁR ÉS BEKEBELEZETT HITTUDOK. *־ A KILENCEDIK ÉVFOLYAM. 1898. BUDAPEST. AZ ATHENAEUM R. TÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA. 1898. HITTUDOMÁNYI

Next

/
Thumbnails
Contents