Hittudományi Folyóirat 8. (1897)

906?'9 9 )3 HITTUDOMÁNYI FOLYÓ I RAT. * SZERKESZTI ÉS KIADJA ÍJ’■ KISS JÁNOS, TISZT. PÁPAI KAMARÁS, A SZENT-ISTYÁN-TÁRSULAT IGAZGATÓJA S TUDOMÁNYOS ÉS IRODALMI OSZTÁLYÁNAK TAGJA, AZ AQUINÓ1־SZENT־TAMÁS־TÁRSASÁG ALELNÖKE, A KIR. MAGY. TUDOMÁNY-EGYETEMEN MAGÁN TANÁR ÉS BEKEBELEZETT HITTUDOR. ❖ BUDAPEST. AZ ATHENAEUM E. TÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA. 1897. N Y O LC ZADIK É X' V 0 LYAM.

Next

/
Thumbnails
Contents