Pápai Lapok. 28. évfolyam, 1901

1901-06-16

Cséplésre, ipartelepek, malmok, villámot béren dezések, szivattyúk stl>. ütemben tartására leu jobban ajánlhatók a MAY ER E. FIAI 50 év óta fennálló motor - K*>PByar malomepitészet czég Szombathely (Magyarország) saját gyártmánya, fölülmúlhat lau fostam lokomobiljaik ós motoraik, villám delejes t/iittjh cnl. Teljes biatonaág tfiz éi rofa bánás ellen. Bárhol, csűrben, színben fölállil ható. Könnyű kezelés. Sem fütú, sem gépéi nem szükségeltetik. Elvállal malmok berendt setét. Saját gyártmányú heugerszékek, kopta tók, dara- és derezeditztitók. Köles- ét ii>i"" , i!>' Icáta-gépek. Otajprétek, kézi- ét visnyomátra Gazdasági gépek. Bzivea megkeresésre dijmen tes fölvilágosítást ad. Számos elismerő okirat! Füraktár: Budapest, V., Lipót-körút 18. A Richtor-fóle Horgony-Pain-Expellei Liniineut Capsici comp. egy T»g\ kipróbált li.i/.iszer. a mely már IBM i mint 90 ev on magl>íih»té bedörzaölésfi] alkat HÍM tutik kos/venyncl. csu/nal éa meghűléseknél , Intés, Buanyakb utániatok miatt bevásáriásko ~mindig figyelemmel legyünk • ..Hor Qony rédjegyre éa • ,.Riohter" cfégjegytésre f BD f. 1 k. 40 f. <"s L' k. árban agyaséival i minden gyi'gyszertartiana kapható. r'öraktár i Török József s.v. .Buda \ S/OIÖ |M'l'OIIOS'/|M»liljfl 'lU'ii való v<'-«l t" k -y. 1 o flr J obb an > ag a Dr. A SC H E N BR A N DT-féle „BORDÓI-POR". Leszállított ára Budapesten: 50 ;gos zsákokban a kg. 70 fillér, 1" éa •» ki_ r '>» aákokban s kg. ? / fillér. • Használata olcsóbb, biztosabb, s levélhet: j"b­>an fii/><i<(, mint a rózgálii'/, </ peruttttzfii tonoy »•/// dugítja. i saagryar*óvárl m. kir. aazdaaAarl akadémia iiOveny« lettanl álloméiul ki~<-rl>• i<• m k fényes eredménye) KO naajyar gazda bizonyítványa bárkinek díjtalanéi mea> käldetyk. Megrendelésekéi elfogad a Magyar Mezőgazdák Szövetkezete Budapest. iV., Alkotmany-utcza 31 sz.i [egrenáelésekel elfogadnak ••> »blrki megbízottak i». Ifegbizottak: KISS MÓR és OSZWALD JÁNOS urak Paua.

Next

/
Thumbnails
Contents