Magyar Királyi Földmíves-iskola, Pápa, 1910

A MAGYAR KIRÁLYI FÖLDMIVELÉSÜGYI MINISZTER FENHATÓSÁGA ALATT ÁLLÓ PÁPAI M. KIR. FÖLDMIVES-ISKOLA IGAZGATÓSÁGÁNAK JELENTÉSE AZ ÉVZÁRÓ VIZSGA ALKALMÁVAL AZ 1910—1911. TANÉVRŐL ÉS AZ ISKOLÁRA VONATKOZÓ EGYÉB ADATOK ÖSSZEÁLLÍTOTTÁ TAR GYULA = IGAZGATÓ ===== PÁPA, 1911 — FŐISKOLAI NYOMDA

Next

/
Thumbnails
Contents