Magyar Királyi Földmíves-iskola, Pápa, 1909

A MAGYAR KIRÁLYI FÖLDMÍVELÉSÜGYI MINISZTER FENHATÓSÁGA ALATT ÁLLÓ PÁPAI M. KIR. FÖLDMÍVES-ISKOLA IGAZGATÓSÁGÁNAK JELENTÉSE AZ ÉVZÁRÓ VIZSGA ALKALMÁVAL AZ 1909—1910. TANÉVRŐL ÉS AZ ISKOLÁRA VONATKOZÓ EGYÉB ADATOK i><r"— Mat—- \.. ÖSSZEÁLLÍTOTTA TAR GYULA-------: IGAZGATÓ -------r P ÁPA, 1910 — FŐISKOLAI NYOMDA

Next

/
Thumbnails
Contents