Magyar Királyi Földmíves-iskola, Pápa, 1909

A MAGYAR KIRÁLYI FÖLDMÍVELÉSÜGYI MINISZTER FENHATÓSÁGA ALATT ÁLLÓ PÁPAI M. KIR. FÖLDMÍVES-ISKOLA IGAZGATÓSÁGÁNAK ‘ JELENTÉSE AZ ÉVZÁRÓ VIZSGA ALKALMÁVAL AZ 1909—1910. TANÉVRŐL ÉS AZ ISKOLÁRA VONATKOZÓ EGYÉB ADATOK ÖSSZEÁLLÍTOTTA TAR GYULA igazqaTó -----­P ÁPA, 1910 - FŐISKOLAI NYOMDA

Next

/
Thumbnails
Contents