Izr. Aut. Orth. Hitközség Polgári Fiúiskolája, Pápa, 1922

A PÁPAI AUT. ORTH. IZR. HITKÖZSÉG POLGÁRI FIÚISKOLÁJÁNAK értesítője AZ 1922-1923. ISKOLAÉVRŐL. Közli: BLAU HENRIK igazgató. Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, Hiszek egy isteni örök igazságban, Hiszek Magyarország feltámadásában. Az 1922—1923. iskolai év története. Az idei értesítő szűkre szabott tere arra kényszerit bennünket, hogy iskolánk történetét röviden, csak a puszta tények felsorolásá­val adjuk közre. Augusztus 28-án tartottuk alakuló ülésünket, melyen meg­beszéltük a beiratással és megnyitással járó teendőket. A.javító, felvételi és tantervkülönbözeti vizsgálatokat augusztus 31-én tar­tottuk. A 31 javítóra kötelezett rendes tanuló közül megjelent 19, megfelelt 15, osztályismétlésre utasittatott 4; a magántanulók közül a javítón megfelelt 12, osztályismétlésre utasittatott 2, nem jelent meg 1 tanuló Felvételi és tantervkülönbözeti vizsgálat alapján felvettünk 10 tanulót. A beiratásokat szeptember 1, 3, 4 napjain tartottuk. Beirat­kozott év elején 151, októberben 3 és pedig az első osztályba 65, a másodikba 42, a harmadikba 29, a negyedikbe 18, összesen 154 tanuló, az iskola 24 éves fennállása óta a legnagyobb létszám. Az iskolai évet szeptember 5-én ünnepélyesen megnyitottuk és azonnal megkezdtük a tanítást, melyet zavartalanul folytattunk az év végéig. A tanári testületben az idén is sok személyi változás volt. Buxbaum Lipót, elemi iskolai igazgató kollegánk, akinek a polg. iskola létesítése körül hervadhatatlan érdemei vannak és aki 23 éven át lelkes segítőtársunk volt, az iskola év elején bejelentette, hogy másirányu elfoglaltsága miatt a rajz tanítását továbbra nem vállal­hatja. Kénytelenek voltunk nagytudásu társunk lemondásába bele­nyugodni azzal, hogy kérésünkre hitoktatói állását megtartotta és a'tanártestület tagjául megmaradt.

Next

/
Thumbnails
Contents