Izr. Aut. Orth. Hitközség Polgári Fiú- és Elemi Iskolája, Pápa, 1910

A PÁPAI IZR. AUT. ORTH. HITKÖZSÉG POLGÁRI FIÚISKOLÁJÁNAK és ELEMI ISKOLÁJÁNAK AZ 1910-1911. TANÉVRŐL sf,}' a2s islcolaszéli: meg'-'bizá.sá'toól közli: SCHOR ÁRMIN IGAZGATÓ. Pápa, 1911. Nyomatott Goldberg Gyula könyvnyomdájában.

Next

/
Thumbnails
Contents