Izr. Aut. Orth. Hitközség Polgári Fiú- és Elemi Iskolája, Pápa, 1900

A PAPAI IZR AUT. ORTH. HITKÖZSÉG POLGÁRI FiriS KÓLÁJÁN A K ÉS JiLEMI ISKOLÁJÁNAK É R T E S I T Ö J E <12 1900 - 1901. tanévről. • V. Y Az iskolaszék megbízásából KÖZLI: SCHOR ÁRMIN, polo-, isk. igazgató. Nyomatott 1901. Goldberg Gyula könyvnyomdájában PÁPÁN.

Next

/
Thumbnails
Contents