Szent Benedek-rendi katolikus gimnázium, Pápa, 1922

A PÁPAI SZENTBENEDEKRENDI SZENT MÓR KATH. FŐGIMNÁZIUM IggR* T E S í T Ő J E AZ 1922—23. ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZZÉTESZI : BLAZOVICH JÁKÓ IGAZGATÓ. PÁPA KERESZTÉNY NEMZETI NYOMDAVÁLLALAT R.-T. 1923.

Next

/
Thumbnails
Contents