Szent Benedek-rendi katolikus gimnázium, Pápa, 1880

ÉRTESÍTŐ A PANNONHALMI S Z E N T-B E N E D E K-R E N D PÁPAI KISGYMNASIUMÁRÓL AZ 1880-8í-iki tanév végén. KÖZZÉTESZI OCSOVSZKY KÁZMÉR IGAZGATÓ. PÁPÁN, a fotanoda betűivel nyomtatta Debreczeny Károly. 1881. I^KhH . .» , % m ' v

Next

/
Thumbnails
Contents