Szent Benedek-rendi katolikus gimnázium, Pápa, 1855

Tartalom: 1. Értekezés. A tanoda s a szülék vagy helyetteseik közti viszony gyermekeik oktatását s neveléséi illetőleg. 2. Iskolai tudósítások. a) Tanórák rende az 1855/6ki tanévben, b) Tanári személyzet, c) Az 1855/6ki tanterv, d) Adatok a gymnasium történelméhez, ej Taneszközök gyarapodása, f) Lénye­gesebb m. rendeletek, g) A m. oktatásügyi ministerium által 1355/6ban ajánlott vagy engedélyezett tankönyvek s térképek. A) Az ifjúság érdemsorozata, i) A főnévjegyzékek kivonata. ^Figyelmez­tetés a szülékhez. Pápán, a' ref. főiskola' betűivel 1856.

Next

/
Thumbnails
Contents