Acta Papensia 2014. - A Pápai Református Gyűjtemények Közleményei 14. évfolyam (Pápa, 2014)

2014 / 1-2.szám

A PÁPAI REFORMÁTUS GYŰJTEMÉNYEK KÖZLEMÉNYEI PUBLICATIONS BY THE CALVINIST COLLECTIONS OF PÁPA XIV. évfolyam, 2014/1—2. szám A TARTALOMBÓL PÁLYI ZSÓFIA KATA: Szilassy László, a református prédikátorok patrónusa KÖBLÖS JÓZSEF: Lelkészi kibocsátásokról szóló feljegyzések HUDI JÓZSEF: Merétey Kálmán visszaemlékezései KRÁNITZ ZSOLT: A Pápai Református Kollégium tanárainak önéletrajzai ÚJRAOLVASÓ SZEMLE

Next

/
Thumbnails
Contents