Acta Papensia 2006 - A Pápai Református Gyűjtemények Közleményei 6. évfolyam (Pápa, 2006)

ACTA R4PENSIA A PÁPAI REFORMÁTUS GYŰJTEMÉNYEK KÖZLEMÉNYEI A TARTALOMBÓL „Keservesen panaszolkodni kén- szeríttetünk..." — A református iskolák, tanáregyéniségek, diák- mozgalmak emberformáló hatása — Pápa város zsidó társadalma a XIX. század első felében — Egy XVII. századi pápai polgár, város­bíró életútjának három dokumen­tuma — Kisberk Imre székesfe­hérvári segédpüspök fogsága HATODIK ÉVFOLYAM (2006) 1-1. SZÁM

Next

/
Thumbnails
Contents