Pécsi Tudományegyetem Orvostudományi kara - ülések, 1948-1949

1948. szeptember 4., 1948/49. tanév első rendkívüli ülése - Az elnök az ülést megnyitja. - Távolmaradtak felsorolása. - Miniszteri leiratok: - Segédtanszemélyzeti ügyek: - Folyó ügyek: - Hallgatói ügyek: - Berekesztés: - 15. Az ülés berekesztése.

- 3 ­részére való átadáshoz nem ragaszkodik. B./ Segéd t ans zemélyzeti_üg^ek_._ VI. dr.Ernst Jenő egyetemi ny.r,ta­lár, a fizikai intézet igazgatója java- ioÍja, hogy a Kar Blesz Gabriella orvos- tanhallgatót válassza meg a Bánfia Julia ;.ijas demons t rátöri meg nem erős it és ével legüresedett dijas demonstrátőri állás ;erhére. A Kar Blesz Gabriella orvostanhall­gatót titkos szavazással egyhangúlag dijas demonstrátornak választja meg a • . . . fizikai tanszék mellé és pedig 1948. szeptember 1.-től 1949*augusztus 31.-ig * terjedő időre és elhatározza, hogy ezt i a választást megerősítés végett felter­jeszti a V.K.M.Úrhoz. VII. dr.Cholnoky László egyetemi ny. ?.tanár, a kémiai intézet igazgatója ja­vasolja, hogy a Kar dr.Molnár Józsefet rálássza meg dijas, gyakornoknak a kémiai tanszék mellé. A Kar dr.Molnár Józsefet titkos VIII. dr.Lajos László egyetemi ny.r. :anár, a szülészeti klinika igazgatója javasolja, hogy a Kar dr.Gppe Emil eddi gi dijtalan gyakornok, dijas demonstrá­tort válassza meg dijas gyakornoknak. szavazással egyhangúlag dijas gyakornok­nak választja meg a kémiai tanszék mellé Fagy Erzsébet lemondásával megüresedett helyre 1948.szeptember 1.-től 1949.au­gusztus 31.-ig terjedő id"re és elhatá­rozza, hogy ezt a választást megerősítés végett felterjeszti a V.K.M.Úrhoz. A Kar dr.Gppe Imii eddigi dijtalan gyakornok, dijas demonstrátort titkos szavazással, egyhangúlag dijas gyakor­noknak választja meg a dr.Hargitai Peren lemondásával megüresedett dijas gyakor­noki állás terhére 1948*szeptember 1.- t ;1 1949«augusztus 31.-ig terjedő időre és elhatározza, hogy ezt a választást

Next

/
Thumbnails
Contents