Pécsi Tudományegyetem Jog- és Államtudományi / Közigazgatástudományi kara - ülések, 1948-1949

1948. szeptember 13., 1948/49. tanévi első rendkívüli ülése - Jelenlévők felsorolása. - Távollévők felsorolása. - Prorektor elektorok kiküldése. - Abay Gyula ny. r. tanár prodékánná választása az 1948/49. tanévre. - Simor Ferenc magántanár kérelme utólagos magántanári kollégium tartására. - Hallgatói kérelmek ismertetése: - Zana János joghallgató kérelme III. alapvizsgára bocsátása tárgyában. - Dr. Zana Jánosné joghallgató kérelme III. alapvizsgára bocsátása tárgyában. - Pál Györgyné Faludi Ágnes joghallgató kérelme I. alapvizsgára bocsátása tárgyában. - Lendvay Miklós joghallgató kérelme III. alapvizsgára bocsátása tárgyában. - Nagy János joghallgató kérelme III. alapvizsgára bocsátása tárgyában. - Az ülés berekesztése.

° /lS4o 49 • b.sz. dr. Zana János jh, aki Jássladány községben, Szolnok megyében, 1912. szeptember 14-én született, 9/1 948 49» l.sz. dr. Zana janosné jh„ , aki Aradon 1914. november 29-én született, elő, hogy il. alapyizsgalatukat nem tehették le a novemberi pótalap— vizsgálatok során. A Kar folyamodók aziránti kérel­mét, hogy 5 rendes és 1 szabálytalan jogi félévük alapján III. alapvizsgá­latra bocsáttassanak, a 8286/1924. VKM. sz. rendelet érteimé .en teljesithetőnek találja. A szabálytalan félévüknek a tanulmányi időbe való esetleges beszá­mítása tárgyában csak a uarmadik alap- vizsgálat letétele után előterjeszten­dő kérelem alapján fog intézkedés tör­ténni . A Kar folyamodó aziránti kérelmét, hogy 2 rendkívüli féléve alapján a szeptember havában megszerzendő kiégé­sa után i. egész ala. vizsgálatra bo­cs ittassék, a 6u.uOO/l947. VíQa.sz. rendelet f.§/2/ bekezdése értelmében teljesíthetőnek találja, a rendkívüli féléveknek a tanulmányi időbe való e- setleges beszámítása tárgyában csak a harmadik alapvizsgálat letétele után előterjesztendő kérelem alapján fog intézkedés történni. zitő érettségi bizonyitvány bemutatá-

Next

/
Thumbnails
Contents